Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

4051 bfb5 420
Reposted fromdzulajj dzulajj viamagdanestor magdanestor
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viamagdanestor magdanestor
0074 9e42 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viainsanedreamer insanedreamer
3848 93c4 420
Reposted fromoblivions oblivions viamelanchujnia melanchujnia
3978 e7f4 420
Reposted fromfreakish freakish viamelanchujnia melanchujnia

July 08 2015

And every shipwrecked soul knows what it is
To live without intimacy
— U2- Every breaking wave
6535 b5f5 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaciasteczkowa ciasteczkowa
0799 fdfa 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciasteczkowa ciasteczkowa
7997 b341 420
Reposted fromIriss Iriss viaciasteczkowa ciasteczkowa

July 07 2015

9012 6046 420

July 06 2015

Reposted fromcarfreitag carfreitag viakathrinagrr kathrinagrr

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
Każdy popełnia błędy. A największe popełniamy z miłości.
— Karolina Wilczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
3548 3a8c 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaciasteczkowa ciasteczkowa

July 03 2015

6968 b7b4 420
Reposted fromakaahea akaahea viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl