Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

And every shipwrecked soul knows what it is
To live without intimacy
— U2- Every breaking wave
6535 b5f5 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaciasteczkowa ciasteczkowa
0799 fdfa 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciasteczkowa ciasteczkowa
7997 b341 420
Reposted fromIriss Iriss viaciasteczkowa ciasteczkowa

July 07 2015

9012 6046 420

July 06 2015

Reposted fromcarfreitag carfreitag viakathrinagrr kathrinagrr

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
Każdy popełnia błędy. A największe popełniamy z miłości.
— Karolina Wilczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
3548 3a8c 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaciasteczkowa ciasteczkowa

July 03 2015

6968 b7b4 420
Reposted fromakaahea akaahea viawerterowska werterowska
Nie przestawaj dopóki nie skończyłeś. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viainpassing inpassing
3850 14c7 420
Reposted fromkimik kimik viacupofcinamon cupofcinamon
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamountaindew mountaindew
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viamountaindew mountaindew
8845 d9e6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl