Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Nie przestawaj dopóki nie skończyłeś. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viainpassing inpassing
3850 14c7 420
Reposted fromkimik kimik viacupofcinamon cupofcinamon
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamountaindew mountaindew
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viamountaindew mountaindew
8845 d9e6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka

July 01 2015

1934 19fc 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
5095 ff03 420
Reposted fromIriss Iriss viashakeme shakeme
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
2055 416d 420
3691 b4f3 420
Reposted frommental-cat mental-cat viawerterowska werterowska

June 29 2015

2816 bd2a 420
Reposted frommissDot missDot viamountaindew mountaindew
8208 5227 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamountaindew mountaindew
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viainsanedreamer insanedreamer
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viamaybeyou maybeyou
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted fromcorvax corvax viafelicka felicka

June 28 2015

"Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce."

— S. Jobs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl